Facebook

Svör við algengum spurningum

Ef þú finnur ekki svar við þinni spurningu þá geturðu sent okkur fyrirspurn á netfangið framtidin@framtidin.is eða skráð þig inn á umsóknarvefinn og sent okkur skilaboð í þræði. Við höfum síðan samband við fyrsta tækifæri.

Hversu hátt viðbótarlán er hægt að taka?

Við höfum ekki skilgreint neitt hámark fyrir viðbótarhúsnæðislán Framtíðarinnar. Við skoðum hverja umsókn fyrir sig og hvetjum þig til að sækja um. Algengt er að viðbótarlán hjá okkur séu á bilinu 2 til 8 milljónir króna.

Við viljum þó benda á að Fjármálaeftirlitið hefur sett sérstakar reglur nr. 666/2017 um hámark veðsetningarhlutfalls fasteignalána til neytenda sem okkur ber að fara eftir. Í þeim reglum kemur fram að einungis má lána upp í 85% af markaðsverði fasteignar. Sé um fyrstu kaup að ræða er þó heimilt að lána upp í 90% af markaðsverði eignar. Ef um endurfjármögnun er að ræða er miðað við fasteignamat við útreikning á veðhlutfalli. 

Hvað eru sérsniðnir vextir?

Vextir á húsnæðislánum Framtíðarinnar ráðast af því hversu mikið eigið fé þú kemur með vegna íbúðarkaupanna. Því meira eigið fé sem þú kemur með, því betri vexti færðu.

Get ég greitt viðbótarlánið upp?

Já, vissulega. Þér er frjálst að greiða lánið upp hvenær sem er án uppgreiðslugjalds, að fullu eða að hluta til, og lækka þannig mánaðarlegar greiðslur. Þú einfaldlega leggur inn á reikning 0701-26-013393, kt. 611114-0790. Nauðsynlegt er að senda kvittun með á framtidin@framtidin.is.

Ég sótti um húsnæðislán hjá ykkur en fékk höfnun, hvað get ég gert til að fá lán?

Það geta ekki allir fengið húsnæðislán hjá Framtíðinni en við viljum útskýra fyrir viðskiptavinum hvernig er best að komast á þann stað að geta fengið lán. Ef lánsumsókninni þinni var hafnað þá eru ákveðin atriði sem þú getur skoðað sérstaklega ef þú vilt sækja um aftur síðar.

Tekjur mínus útgjöld: Við skoðum greiðslumat til þess að átta okkur á því hversu mikinn pening þú átt eftir um hver mánaðarmót til að standa undir greiðslum af nýju láni. Ef þessi fjárhæð er of lág þá er lánsumsókn hafnað. Ef þetta á við um þig þá getur þú stefnt að því að hækka tekjur þínar en auðveldasta leiðin er að lækka útgjöld. Með því að lækka útgjöld geturðu einnig safnað þér fyrir hærri útborgun sem hjálpar einnig til við að fá lán.

Lánshæfismat: Við horfum einnig á lánshæfismat Creditinfo. Mikilvægt er að standa í skilum með öll lán og alla reikninga þar sem vanskil hafa áhrif á lánshæfismatið. Ef þú passar upp á að greiða alltaf á réttum tíma þá er líklegt að lánshæfismatið þitt hækki smám saman.

Kaupverð fasteignar: Ef við teljum að kaupverð fasteignar sé óeðlilega hátt miðað við aðrar sambærilegar eignir þá getur það leitt til þess að lánsumsókn sé hafnað. Það er því ekki góð hugmynd að yfirbjóða í fasteignakaupum og vonast til þess að fá lán hjá okkur.

Fjárhæð lána: Mánaðarlegar greiðslur af húsnæðislánum eru lægri ef þú kaupir ódýrari eign. Góð hugmynd gæti því verið að sníða stakk eftir vexti og kaupa aðeins minni íbúð.

Hvernig húsnæðislán býður Framtíðin upp á?

Húsnæðislán Framtíðarinnar eru verðtryggð viðbótarlán til að hámarki 25 ára. Þú getur valið á milli jafnra afborgana eða jafnra greiðslna (annuitet).

Hvað er lántökugjaldið hátt?

Lántökugjald vegna húsnæðislána er 39.500 kr. Kostnaður við skjalagerð er 14.900 kr., kostnaður við greiðslumat 9.900 kr. og kostnaður við veðbandayfirlit 1.500 kr.

Hvað gerist ef gjalddagi lendir um helgi eða á frídegi?

Gjalddaginn færist þá yfir á næsta virka dag. Hið sama gildir ef fyrsti gjalddagi lánsins er á helgar- eða frídegi.

Er hægt að nota skattfrjálsa ráðstöfun séreignarsparnaðar til að greiða lánið hraðar niður?

Já, við hvetjum alla viðskiptavini til þess að notfæra sér skattfrjálsa ráðstöfun séreignarsparnaðar.

Hver er munurinn á föstum og breytilegum vöxtum?

Fastir vextir taka engum breytingum á meðan lánstíma stendur, en breytilegir vextir taka mið af markaðskjörum vaxta og geta breyst yfir lánstímann. 

Hver er munurinn á jöfnum afborgunum og jöfnum greiðslum?

Húsnæðislán Framtíðarinnar má greiða niður með jöfnum afborgunum eða jöfnum greiðslum.

Þegar lán er greitt niður með jöfnum afborgunum þá er höfuðstól lánsins dreift jafnt á fjölda afborgana og vextir bætast síðan við afborganirnar. Samhliða því lækka greiðslur þegar líður á lánstímann því vextir lækka þegar höfuðstóllinn greiðist niður.

Þegar lán er greitt niður með jöfnum greiðslum þá greiðir þú alltaf sömu upphæð á gjalddaga, en greiðir hins vegar mismunandi hlutfall vaxta og höfuðstóls. Til að byrja með vega vaxtagreiðslur þyngra og afborganir lítið en smám saman eftir því sem líður á lánstímann og höfuðstóll lánsins minnkar þá dregur úr vægi vaxtagreiðslna en vægi afborgana fer hækkandi.

Hvernig borga ég af láninu?

Við sendum kröfu í heimabankann þinn um hver mánaðarmót. Þú getur haft samband við bankann þinn og sett lánið í sjálfvirka skuldfærslu, við það lækkar mánaðarlegt greiðslugjald.

Hvers konar húsnæði er hægt að fá lán fyrir kaupum á?

Við bjóðum upp á húsnæðislán fyrir íbúðarhúsnæði af öllu tagi.

Er lánsumsókn bindandi fyrir umsækjandann?

Lántaki hefur allt að 14 daga til þess að draga umsókn sína til baka eftir að hún hefur verið samþykkt.

Þarf ég að vera með ábyrgðarmann eða veð til að geta fengið lán?

Öll húsnæðislán okkar eru gegn veði. Almennt er þó ekki gerð krafa um ábyrgðarmann fyrir láni. Í ákveðnum tilfellum getur verið óskað eftir ábyrgðarmanni til að uppfylla skilyrði fyrir láni.

Hvenær þarf ég að byrja að borga af láninu?

Fyrsta krafan birtist í heimabankanum þínum fyrir fyrsta gjalddaga lánsins samkvæmt skuldabréfi. Ef útborgun lánsins dregst fram yfir fyrsta afborgunardag er fyrsti eindagi 10 dögum eftir útgreiðslu lánsins. Eftir það er greitt mánaðarlega af láninu.

Hvernig eru lánin greidd út?

Lánið er greitt út í samstarfi við fasteignasöluna sem sér um íbúðarkaupin. Fasteignasalan þarf að láta okkur vita hvert á að leggja inn peninginn. Stundum er lagt inn á seljanda, stundum kaupanda og stundum báða.

Á ég möguleika á húsnæðisláni ef ég er skráð(ur) á vanskilaskrá?

Nei, þeir sem eru skráðir á vanskilaskrá geta ekki fengið húsnæðislán hjá okkur.

Á hvaða svæði lánar Framtíðin?

Framtíðin lánar til kaupa á fasteignum á svæðum sem uppfylla skilyrði um veltu á fasteignamarkaði. Gerð er krafa um að fasteignamarkaðurinn á svæðinu sé virkur og velta á undangengnum árum sé umfram 10%. 

Hvað er brúarlán?

Brúarlán er tímabundið lán með veði í fasteign sérsniðið fyrir þá fasteignakaupendur sem eiga fyrir eldri fasteign sem þeir hyggjast selja. Þannig veitir brúarlán einstaklingum tækifæri til að tryggja sér nýja eign án þess að þurfa að gera fyrirvara um sölu eldri eignar og veitir svigrúm til að vanda til við sölu eldri eignar.  

Af hverju brúarlán?

Upp geta komið tilvik þar sem kaup á nýrri fasteign og sala eldri eignar fara ekki saman í tíma. Brúarlán gerir þér mögulegt að tryggja þér nýja eign án þess að selja hina eldri fyrst. Dæmi um slíkar aðstæður væri ef draumaeignin kemur óvænt á sölu. Þú getur þá tryggt þér eignina með því að gera tilboð án fyrirvara um sölu á eldri eign með hárri útborgunarfjárhæð.

Þarf að fara í greiðslumat til að fá brúarlán?

Nei, þar sem brúarlán eru ekki með mánaðarlegum afborgunum er ekki þörf á að framkvæma greiðslumat.

Hver er hámarksupphæð brúarláns?

Hámarksveðsetningarhlutfall íbúðarhúsnæðis þegar ekki er um fyrstu kaup er ræða er 85%. Hámarksupphæð brúarláns ákvarðast af lausu veðrými í eldri fasteign. Því skipta áhvílandi skuldir og fasteignamat/verðmat eignarinnar höfuðmáli við ákvörðun hámarksupphæðar brúarláns.

Dæmi: Ef fasteignamat/verðmat eignar er 30.000.000 kr. og áhvílandi skuldir eru 20.000.000 kr. er mögulegt að taka brúarlán að upphæð 5.500.000 kr.

Dæmi: Ef fasteignamat/verðmat eignar er 50.000.000 kr. og áhvílandi skuldir eru 25.000.000 kr. er mögulegt að taka brúarlán að upphæð 17.500.00 kr.

Við hvað miðast verð eldri eignar?

Verð eldri eignar sem til stendur að selja miðast annað hvort við fasteignamat eða verðmat löggilts fasteignasala. Þó eru öll verðmöt skoðuð með tilliti til nýlegra kaupsamninga á sama svæði og áskilur Framtíðin sér heimild til að víkja frá verðmati löggilts fasteignasala sé það ekki talið endurspegla markaðsverð.

Hvað er brúarlán veitt til langs tíma?

Brúarlán eru veitt til þriggja mánaða í senn með möguleika á endurnýjun þrisvar sinnum. Heildarlánstími brúarlána er að hámarki 12 mánuðir.

Hver er kostnaðurinn við brúarlán?

Lántökugjald vegna brúarlána er 168.100 kr. Kostnaður við skjalagerð er 34.900 og kostnaður við veðbandayfirlit 1.500 kr.

Hver er afgreiðslutími brúarlána?

 Að því gefnu að allar upplýsingar liggi fyrir tekur útgáfa skuldabréfs örfáa daga.